บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างที่ปรึกษาด้านการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: 003security price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 9 มีนาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 26 มีนาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: an con 004-2561.pdf

ไฟล์ประกาศ: ยื่นข้อเสนอการจ้างวันที่ 16 มี.ค 61

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 9 มีนาคม 2561

ปีงบประมาณ: 2561