บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง รปภ.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 29 กันยายน 2560

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 29 กันยายน 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: security.pdf

ปีงบประมาณ: 2561