บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างที่ปรึกษาด้านการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: จ้างที่ปรึกษา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: 003security price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 8 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 27 กุมภาพันธ์ 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re secure cul.pdf

ไฟล์ประกาศ: ขอรับเอกสารการจ้างที่ปรึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 8 กุมภาพันธ์ 2561

ปีงบประมาณ: 2560