บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้จัดงานสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ แสดงความยินดีและมอบรางวัล ASEAN ICT Awards 2017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: PR6011005.pc_.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 27 พฤศจิกายน 2560

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 27 พฤศจิกายน 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: img-312103832.pdf

ปีงบประมาณ: 2560