บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018 โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: BB2018 price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 18 พฤษภาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 11 มิถุนายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: bb2018 c.pdf

ไฟล์ประกาศ: เปิดให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 18 - 23 พฤษภาคม 2561

วันที่ประกาศร่าง TOR: 18 พฤษภาคม 2561

ปีงบประมาณ: 2561