บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: BB2018 price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 21 มิถุนายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 21 มิถุนายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: bb2018 re.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561