บริการ
TH
EN
TH
CN

จัดจ้างผู้บริหารกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรระยะสั่นระดับนานาชาติ สาขาภูเก็ต เลขที่ 001/2560

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

วันที่ประกาศราคากลาง: 10 มีนาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: ประกาศเลขที่ 001/2560 สาขาภูเก็ต

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 10 มีนาคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560