บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารกิจกรรมการเเสดงผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของเยาวชน/สถาบันการศึกษา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 10 สิงหาคม 2561

ปีงบประมาณ: 2560

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม, 2561