บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานแสดงผลงานความก้าวหน้าด้านโทรคมนาคม ในงานนิทรรศการระดับประเทศและนานาชาติ โดยวิธีคัดเลือก

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: พิเศษ

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง-จัดจ้างบูธ กสทช. (15 ล้าน).pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 15 กันยายน 2560

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 15 กันยายน 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-15m.pdf

ปีงบประมาณ: 2560