บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดงาน SIGGRAPH ASIA 2017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: re-siggraph.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 3 พฤศจิกายน 2560

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 3 พฤศจิกายน 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-siggraph.pdf

ปีงบประมาณ: 2560