บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ กรอบการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform Development Framework)

จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ กรอบการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform Development Framework)

ราคากลาง dowlond ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะ dowlond ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564