บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้พัฒนาและบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ Smart Agriculture โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารราคากลาง: price-Agriculture.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 25 มกราคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 30 มีนาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-Agriculture-0001.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561