บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาและบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ Smart Agriculture ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: price-Agriculture.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 3 พฤศจิกายน 2560

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 27 ธันวาคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-Agriculture.pdf

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะหรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 3-13 พฤศจิกายน 2560

วันที่ประกาศร่าง TOR: 3 พฤศจิกายน 2560

ไฟล์ประกาศ: จำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 22 พฤศจิกายน 2560

ปีงบประมาณ: 2560