บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการกิจกรรม Smart City Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล (Digital Startup) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง download ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 21 มกราคม 2564 downlond ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึงวันที 18 กุมภาพันธ์ downlond เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 18 มกราคม 2564 นำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา downlond ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564