บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาบริการจ้างล่ามแปลฉับพลันภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย พร้อมหูฟังแปลภาษาไร้สายและตู้แปลภาษาเพื่อใช้ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart City Framework Development

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

วันที่ประกาศราคากลาง: 14 ธันวาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 13 ธันวาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลการคัดเลือก.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: ศุกร์, 14 ธันวาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: ศุกร์, 14 ธันวาคม, 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561