บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาดำเนินการส่งเสริม Smart Economy และ Living Showcase ด้านตลาดสดวิถีใหม่และนวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี

การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการส่งเสริม Smart Economy และ Living Showcase ด้านตลาดสดวิถีใหม่และนวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 21-28 เมษายน 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 29 เมษายน 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 21 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565