บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริม Smart Economy & Smart Living ด้านเกษตรอัจฉริยะ ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว และด้านนวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริม Smart Economy & Smart Living ด้านเกษตรอัจฉริยะ ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว และด้านนวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง download

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2566 dowmload

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2566 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 2 มีนาคม 2566: download

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

เปลี่ยนแปลงประกาศและเอกสารประกวดราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะ : download

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566