บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารกิจกรรมโครงการ Smart EEC : โครงการสร้างความตระหนัก และการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้างของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: pr eec price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 27 สิงหาคม 2561

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 27-30 สิงหาคม 2561

วันที่ประกาศร่าง TOR: 27 สิงหาคม 2561

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 27 สิงหาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 27 สิงหาคม, 2561