บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเมืองอัจฉริยะ (Smart Government Data Link) โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-smart data link.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 31 October 2018

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 20 November 2018

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: cc-data link.pdf

ไฟล์ประกาศ: tor-smart go data link.pdf

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 31 October 2018

ปีงบประมาณ: 2018

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: Wednesday, 31 October, 2018

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: Wednesday, 31 October, 2018