บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมรวมพลคนดิจิทัลร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smarter City in Action) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคากำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 – 6 มกราคม 2563 : download
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2563