บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างทำของที่ระลึกเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงาน (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลางของที่ระลึก_งบ 2 ล้านบาท _update. วันที่ประกาศราคากลาง: 22 มีนาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 22 มีนาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-ของที่ระลึก(๒).pdf

ปีงบประมาณ: 2561