บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างทำของที่ระลึกเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานฯ เลขที่ 015/2559

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p015-59.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 23 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: be015-2560.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 17 กุมภาพันธ์ 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศยกเลิกการจ้างทำของที่ระลึกเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานฯ

วันที่ประกาศรายชื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2560

ไฟล์ประกาศ: ประกาศจัดจ้าง เลขที่ 015/2559

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 23 ธันวาคม 2559

ปีงบประมาณ: 2560