บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างทำของที่ระลึกเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานฯ (ครั้งที่ ๒)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p019_2560.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 13 มีนาคม 2560 ไฟล์ประกาศ: be019-2560.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 5 เมษายน 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re019-2560.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 5 เมษายน 2560

ไฟล์ประกาศ: an019-2560.pdf

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 13 มีนาคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560