บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างทำของที่ระลึกเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: ยกเลิก

เอกสารราคากลาง: ราคากลางของที่ระลึก_งบ 2 ล้านบาท _update.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 30 มกราคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 30 มกราคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-gift.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่ประกาศเปลี่ยนแปลง: อังคาร, 30 มกราคม, 2561