บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างพัฒนาระบบบริหารการใช้บริการพื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

การจ้างพัฒนาระบบบริหารการใช้บริการพื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564