บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างสำนักงานกฎหมายเฉพาะทาง Digital Startup เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะของการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล Digital Startup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 17 ตุลาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 17 ตุลาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re baker.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พุธ, 17 ตุลาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พุธ, 17 ตุลาคม, 2561