บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า(Big Data) ประจำปี ๒๕๖๐ คาดการณ์ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-big data.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 3 พฤษภาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 24 พฤษภาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-bigdata.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561