บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟเเวร์ ฮาร์ดเเวร์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ และบริการด้านดิจิทัล ประจำปี 2564 คาดการณ์เเนวโม้น 3 ปี ครั้งที่ 2

การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟเเวร์ ฮาร์ดเเวร์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ และบริการด้านดิจิทัล ประจำปี 2564 คาดการณ์เเนวโม้น 3 ปี ครั้งที่ 2

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 12 เมษายน 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 18 เมษายน 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 30 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา download
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565