บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของอาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างเหมาบริการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของอาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :download

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 1ธันวาคม 2564