บริการ
TH
EN
TH
CN

ซื้อซอฟแวร์วิเคราะห์ข้อมูลสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi

ราคากลาง ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2563