บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าบริการโทรคมนาคม (บริการอินเตอร์เน็ต) ประจำปี 2561 สำหรับสาขาภาคอีสานตอนกลาง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: internet kh price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 18 มกราคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 18 มกราคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: RE Internet KH.pdf

ปีงบประมาณ: 2561