บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: Notebook PRICE.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 6 มีนาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 22 มีนาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-ebif006-2561.pdf

ไฟล์ประกาศ: ขอซื้อเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 6-13 มีนาคม 2561

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 6 มีนาคม 2561

ปีงบประมาณ: 2561