บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างจัดทดสอบทัศนคติเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานหรือลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีตกลงราคา

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: ตกลงราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pr6007007.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 24 เมษายน 2560

ปีงบประมาณ: 2560