บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างที่ปรึกษาร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มทดสอบระบบคตลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารราคากลาง: 02-ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 18 เมษายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 11 มิถุนายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผู้ชนะ ธรรมศาสตร์.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : [download]https://www.depa.or.th/storage/app/media/file.fga-gf/poon/003-2561-egp.pdf)

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561