บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการการส่งเสริมการพัฒนาทักษะกำลังคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างอาชีพในอนาคต และยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล (Thai gaming industry to Global) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์))

ราคากลาง download ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2565 download ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา download กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 และกำหนดนำเสนองานวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา download

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2565