บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้บริหารกิจกรรมงานเปิดตัวพื้นที่ ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเลย์ (Thailand Digital Valley) และการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566