บริการ
TH
EN
TH
CN

จัดจ้างผู้ดำเนินการออกแบบ และจัดทำนิทรรศการดิจิทัล Thailand for The Future ในพื้นที่ Thailand Digital Valley ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566: download

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2566

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2566