บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้บริหารนิทรรศการ“นโยบายเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในงานThailand Smart City Master Plan Conference 2017” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: ตกลงราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: PR6011001.pc_.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 14 พฤศจิกายน 2560

ปีงบประมาณ: 2560