บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงการจัดทำดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Thailand Smart City Competitive Index: TSCCI)

ประกาศและเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 : download

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2564