บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างพัฒนาเว็บไซต์ไทยแลนด์สมาร์ทซิตี้ (Thailand Smart City Website) ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 4 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 4 กุมภาพันธ์ 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: PO019_2562 re.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 4 กุมภาพันธ์, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 4 กุมภาพันธ์, 2562