บริการ
TH
EN
TH
CN

การซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิสำหรับคัดกรองบุคคลในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิสำหรับคัดกรองบุคคลในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563