บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดการโครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล (Tourism Thailand Open Platform) โดยวิธี e-Auction

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: P-e-TTOP.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 21 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศ: be-TTOP.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 24 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-e-TTOP.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 23 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะหรือมีความเห็น ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ประกาศร่าง TOR: 21 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศ: เปิดขายเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2559

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 30 พฤศจิกายน 2559

ปีงบประมาณ: 2560