บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการควบคุมภายในกับการพัฒนาองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: COSO price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 28 มิถุนายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: PO063_2561 re.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561