บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (New Normal) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง Downlond ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2564

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 downlond lond ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันทที่ 2 มีนาคม 2564 downlond เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 นำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา downlond ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564