บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้ดำเนินงานโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2565 : download

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565