บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดสูทสากลของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะdownlond ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564

ประกาศราคากลางdownlond ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564