บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 7 เมษายน 2564 :download
เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 8 เมษายน 2564 นำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 9 เมษายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564