บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์ (VDO Presentation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p- vdo (1).pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 9 มีนาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 8 มีนาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-vdo.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ไฟล์ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา: จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์ (VDO Presentation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf