บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผลิตวีดิทัศน์ (VDO Presentation) ผลงานด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

วันที่ประกาศราคากลาง: 13 พฤษภาคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 13 พฤษภาคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-vdo presentation_001.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 13 พฤษภาคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 13 พฤษภาคม, 2562