บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการให้บริการสินค้าดิจิทัลผ่าน web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง downlond

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แต่วันที่ 10 - 17 เมษายน 2563 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 20 เมษายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563

ประกาศผลการคัดเลือกdownlond ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563